Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

 • A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Sanoma Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által, harmadik személyekkel (továbbiakban: Megrendelő) kötött hirdetési szerződés alapján üzemeltetett, Márkázott lap.hu oldalakon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal(ak) vagy Lap.hu) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
 • Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Lap.hu bármely aloldalának bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 • A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Lap.hu és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat, Fórumszabályzat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 • A Szolgáltatás keretén belül Szolgáltató a Megrendelő megbízásából, előre meghatározott szempontokat figyelembe véve, a Megrendelő által kiválasztott vagy jóváhagyott, tartalomszolgáltatók által közzé tett tartalomra mutató linkeket, térképeket, valamint saját tartalomként szöveges és képi, illetve mozgóképi tartalmakat helyez el és jelenít meg.
 • A Weboldal célja, hogy az adott témakörben minél szélesebb körű informálódást tegyen lehetővé, az Interneten fellelhető releváns tartalmakra mutató közvetlen linkek összegyűjtésével, és ezáltal gyorsítsa az egyes témakörökön belül és/vagy egyéb kategorizálás mentén a tájékozódást.
 • A Szolgáltatás a gazdasági reklámokról szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében reklámnak minősül.
 • A Szolgáltatás egyes, tartalomszolgáltatók által közzé tett tartalomra mutató részei az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa közvetlen linkek útján hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 • A Weboldalak felépítése, szerkesztési elvei, az oldalon szereplő linkek időről időre megújulhatnak, változhatnak. Egy link Lap.hu oldalra történő kikerülése sem az URL alatt működő weboldal üzemeltetőjét/tulajdonosát, sem a Szolgáltatót nem jogosítja, illetve nem kötelezi semmire, a link a Lap.hu oldalról bármikor lekerülhet.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Lap.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
 • A Szolgáltatás egyes elemeinek részletes leírását a Súgó tartalmazza.

III. Felelősségi kérdések

 • A Szolgáltató az oldalon közzétett linkek tekintetében közvetítőszolgáltatónak minősül, ezért azok tartalmáért a II. pontban kifejtettek szerint felelősséget nem vállal.
 • Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 • A Szolgáltató egyes részszolgáltatásokat automatizmusok segítségével működtet (pl.: Új linkek, Hasznos linkek, Népszerű linkek). Az automatizmusok segítségével végzett tájékoztatásból, a linkek ilyen módon kialakított sorrendjéből vagy egyébként a Szolgáltatás adott részeinek automatizmussal történő üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságaiból adódóan - Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a Szolgáltató véleményét.
 • A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 • Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 • Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

VI. Egyéb rendelkezések

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

Budapest, 2010. július 7.